ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นำโดย อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว  รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี  สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ และนักศึกษาทีมดื่มด่ำที่พรหมโลก  ลงพื้นที่ อ.พรหมคีรี  เวลา 05.30 – 07.20 น. ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา  ณ เขื่อนน้ำล้น ท่าเทวดา ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี ร่วมกับชุมชนหน้าท่าเทวดาและชุมชนสวนจันทร์ศรี  พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก นายรังสิต เฉลิมวรรณ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น 2 วันต่อเดือน ในวันศุกร์แรก และศุกร์สุดท้ายของเดือน
             ต่อจากนั้นในเวลา 07.30 – 09.30 น. ประชุมร่วมกับแอดมินเพจ Welcome PromKiri และผู้ประกอบการที่พักโฮมเตย์ “อยู่ด้วยกันนะในหมง โฮมสเตย์” บ้านในหมง อ.พรหมคีรี หารือโปรแกรมการท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นที่ชูความอุดมสมบูรณ์ของพรหมโลกให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ( One day trip 2 เส้นทาง Half day trip 2 เส้นทาง) ส่งเสริมการขายโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้าง Customer Engagement กับกลุ่มลูกค้า นักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนพรหมโลก ตลอดทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทีมดื่มด่ำพรหมโลก และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ สายบุญแห่งศรัทธา สายธารา ท่าเทวดา
จำนวนคนดู: 11