ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)

         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 หน่วยงาน Human in love (HIL) ประเทศเกาหลีใต้ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children’s Environmental Drawing Contest 2023) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนภายในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 คน ได้รับรางวัล ดังนี้
         1. รางวัล The ocean Award (Silver) ด.ญ.วันวิสา มีศักดิ์ ชั้น ป.6 อายุ 12 ปี โรงเรียนวัดเทวดาราม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
         2. รางวัล Excellence Award ด.ญ.พรชนิตว์ โชติกะ ชั้น ป.3 อายุ 9 ปี โรงเรียนวัดเทวดาราม  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
        3. รางวัล Encouragement Award ด.ช.กิตติทัต มาศมลทิน ป.5 อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านท่าสูง  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้ดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอขอบคุณอาจารย์ภูสิต ห่อเพชร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชุมชนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ 2566 และคณะนักศึกษาจากชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมคู่ขนานเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการขยะทะเลจากต้นทาง ณ โรงเรียนบ้านท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการชัยชาญ สกุลชิต คณะคุณครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสูง และคณะกรรมการผู้ประสานงานในโครงการฯ คือ อาจารย์ธวัช บัวพันธ์ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย และคุณเกวิน เอกมาตฤกุล มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd My Beloved Ocean Children's Environmental Drawing Contest 2023)
จำนวนคนดู: 64