ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ร่วมประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่
        1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
        2) ผู้แทนจากสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์  (คุณบดินทร์ ศิริรักษ์ และคุณรัตนากร ศิริบุตรวงค์ ) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
        ภายใต้โครงการการออกแบบผังโรงเรือนเพื่อเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย. และโครงการกระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement)   โดยมี อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา จากสำนักวิชาการจัดการ  อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ จากสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว  เพื่อนำแบบผังโรงเรือนแปรรูปมาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและยกระดับสินค้าแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านเกาะเพชร ให้ได้รับมาตรฐาน อย. และฮาลาล
        โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับความร่วมมือจากทีมชุมชนสัมพันธ์ สำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการเสริมองค์ความรู้ต่าง ๆ เรื่อง Business Model Canvas และการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มนำความรู้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจสินค้าแปรรูปชุมชน และมีการนำสินค้าแปรรูปชุมชนไปทดลองตลาดที่งาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL” ทำให้ได้รับความสนใจและการตอบรับของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทีมชุมชนสัมพันธ์จึงได้เชิญทางเชฟ CPALL มาช่วยพัฒนาสูตรอาหารให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายชาวประมง ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้จึงหารือแนวทางร่วมกับทีมชุมชนสัมพันธ์ในการขยายตลาดของกลุ่มลูกค้า และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดส่งต่ออาหารทะเลที่มีมาตรฐานาการรับรองเข้าไปขายในส่วนของพวกซุปเปอร์มาเก็ต (Lotus , Makro) จึงได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาร่วมกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการออกแบบโรงเรือนแปรรูป เพื่อนำไปปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานการรับรอง อย. และฮาลาล เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมแผนงานและให้คำปรึกษาในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำนวนคนดู: 33