ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดชุมพร

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร โดยมี นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม และมีเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ (ม. วลัยลักษณ์) และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร และลงพื้นที่สำรวจความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ท้องที่จังหวัดชุมพร

จำนวนคนดู: 11