ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดนิทรรศการเก็บขยะชายหาดบ่อนนท์ ผนึกกำลังภาครัฐ นำเสนอผลงานช่วยกันเราทำได้

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 14.00 น. นำโดยอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ชมรมพิทักษ์ทะเล และชมรมพัฒนาหาดท่าสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก  คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมของโครงการสำรวจและเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ณ ชายหาดบ่อนนท์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยกันเราทำได้ เก็บขยะชายหาด และใต้น้ำผนึกกำลังภาครัฐ 
          โดยมีนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการสำรวจและเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนท่าศาลา, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดนครศรีธรรมราช, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, โรงเรียนบ้านท่าสูง, โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา, โรงเรียนบ้านในถุ้ง, ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง ,กลุ่มประมงชายฝั่ง, Trash Hero ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอท่าศาลา จำนวน ๓๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
           ภายในเต็นท์นิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมความร่วมมือ ช่วยกันเราทำได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน และมีการนำผลงานภาพศิลปะ กว่า 100 ภาพจากนักเรียนโรงเรียนบ้านสูงและนักเรียนโรงเรียนวัดเทวดาราม อำเภอท่าศาลา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติสำหรับเด็ก ครั้งที่ 3 (The 3rd International Children’s Environmental Drawing Contest) จากองค์กร Human In Love (HIL) ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้หัวข้อ มหาสมุทรที่รักของฉัน (My Beloved Ocean) เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา
           และลูกหลานชาวท่าศาลา คว้ารางวัลระดับโลก 3 รางวัล โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสูงและนักเรียนโรงเรียนวัดเทวดาราม ซึ่งนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัลพิเศษ และรางวัลชมเชย ด้วยบนเวทีด้วย ก่อนปิดงานตัวแทนของนักศึกษาจากชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งมอบคืนภาพ จำนวน 80 ภาพ ที่เข้าร่วมประกวดให้แก่โรงเรียนบ้านท่าสูง และนายธวัช บัวพันธ์ ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา นำภาพร่วมแสดงในงานวันนี้ คืนไปให้แก่โรงเรียนวัดเทวดาราม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน

จำนวนคนดู: 35