ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ จัดงานแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ” ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ขึ้น ณ ลานประติมากรรมปลาใบ จังหวัดกระบี่

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา นำศักยภาพด้านดนตรีร่วมกับการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาท อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ ได้จัดงานแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ” ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ขึ้น ณ ลานประติมากรรมปลาใบ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์บรมราชูปถัมภ์ทางดนตรีอีกด้วย ท่านทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล และมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปินดนตรีอย่างทั่วหน้า อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่สังคม และประชาชนชาวไทย สมดังที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 49 บทเพลง เป็นสิ่งยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์เป็นอย่างดี
          โดยการจัดการแสดงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 7 บทเพลง ประกอบด้วยเพลงไกลกังวล ยามเย็น ชะตาชีวิต ความฝันอันสูงสุด Oh say พรปีใหม่ ยิ้มสู้ และบทเพลงรักพ่อ จำนวน 7 บทเพลง ประกอบด้วย ต้นไม้ของพ่อ king of king ตามรอยพระราชา ราชาผู้ทรงธรรม สรรเสริญพระบารมี สดุดีจอมราชา และรูปที่มีทุกบ้าน ซึ่งเป็นการบรรเลงและขับร้องโดย นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วง WU BAND – Walailak University Band  นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดย นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องพลี จังหวัดกระบี่ ในชื่อชุดนาฏยนารีบูชาตรีมูรติเทพ และหยาดพิรุณแห่งพระราชา

จำนวนคนดู: 19