ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดเตรียมงาน ถนนคนเดินท่าหลา Thasala Walking Street ⭐รอบปฐมฤกษ์⭐ กำหนดทดลองตลาด วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา เตรียมการจัดเตรียมงาน ถนนคนเดินท่าหลา  Thasala Walking Street  ดังนี้
     💓 เวลา 11.00 – 11.50 น. ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา เพื่อยื่นหนังสือ เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ศาลาประชาคม และเข้าพบพูดคุยรายละเอียดต่างๆ กับนางสาวพรศรี พรหมจรรย์ เสมียนตราอำเภอท่าศาลา และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอท่าศาลา
    💓 เวลา 13.30 – 14.15 น. ณ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา เพื่อยื่นหนังสือ ขอปิดถนนธุรการ บริเวณหน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม และเข้าพบหารือกับ ร.ต.อ.อภิชาติ ส่งศรี รอง สวป.สภ.ท่าศาลา (หัวหน้าจราจร) พร้อมด้วยสายตรวจจราจร
    💓 เวลา 14.25 – 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ประสานงานกับนางวันเพ็ญ หาญสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี เพื่อสนับสนุนการร่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนใช้รถโมบายเคลื่อนที่ PEA เพื่อใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในงานถนนคนเดินท่าหลาฯ
    💓 15.10 – 15.35 น. ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนใช้รถโมบายเคลื่อนที่ฯ พร้อมกับตัวแทนจากชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา นายวันเฉลิม แก้วเขียว เลขานุการชมรมฯ
        ในการจัดเตรียมงาน ถนนคนเดินท่าหลา  Thasala Walking Street ⭐รอบปฐมฤกษ์⭐ กำหนดทดลองตลาด วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนคนดู: 68