ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR) ภายใต้ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30” The 30th Marine Ecology Course

          วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR)  ภายใต้โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30” The 30th Marine Ecology Course ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก คุณสุขุม ศรีสมบัติ ผู้แทน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณเฉลิมรัฐ แสงมณี ผู้แทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในฐานะเจ้าภาพร่วม และได้รับเกียรติจากคุณเรณุกา มาลีวัตร ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายกิจการองค์การ พร้อมด้วย คุณจิราภรณ์ โชติช่วง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในนามผู้สนับสนุน พร้อมผู้จบการอบรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ จำนวน 20 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR) โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเก็บขยะบริเวณพื้นที่ชายหาด และกิจกรรมการปล่อยเต่า ซึ่งผ่านการดูแลจากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารกลับสู่ท้องทะเล ซึ่งจัดขึ้นบริเวณชายหาดหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต
          สำหรับกิจกรรมการปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธาร ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นหน่วยงานแรกรับและพักฟื้นสัตว์ป่วย เป็นที่ตั้งของบ่อดูแล ฟื้นฟู และรักษาสัตว์ทะเลหายาก ทั้งเต่าทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ โลมา และพะยูน) นอกจากนั้นมีการดำเนินการดูแลงานตรวจวินิจฉัยเลือด เนื้อเยื่อ การฉายรังสี และงานชันสูตรซากสัตว์ทะเลหายาก โดยเต่าที่ได้รับการปล่อยสู่ทะเล ในวันนี้ จำนวน 2 ตัว เป็นเต่าพันธุ์เต่าตนุ ชื่อน้องอูเกว อายุ 15 ปี และน้องนาวิก อายุ 2 ปี ป่วยตามธรรมชาติ โยได้รับการช่วยเหลือและดูแลจนแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยตัวเองตามธรรมชาติ
          กิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิธีปิดโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะละ ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การทำหัวข้อสัมมนา รูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมาภาคปฏิบัติ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจนิเวศวิทยาทางทะเลทั้งในรูปแบบของโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงบทบาทของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศทางทะเลแต่ละระบบ และระหว่างระบบนิเวศทางทะเล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการวิจัย และกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในด้านนิเวศวิทยาทางทะเล และเพื่อสร้างความตระหนักและปรัชญาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

จำนวนคนดู: 67