ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ในการขับเคลื่อนโครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา ต่อยอดการพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 11.20 – 13.30 น. ณ หมู่บ้าน My-Home อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยอาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ  จัดประชุมหารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ และชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ในการขับเคลื่อนโครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา ต่อยอดการพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement)  มิติด้านอาชีพ  
      เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาตามแนวทาง SDGs 1  และ SDGs 17 และรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย ในการจัดเตรียมงานThasala Colourkul ถนนคนเดิน THASALA WALKING STREET เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา

จำนวนคนดู: 8