ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา เข้าพบผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาท่าศาลา เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงาน Thasala Walking Street ถนนคนเดินท่าหลา

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ธนาคารออมสินสาขาท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา เข้าพบคุณสิรินทร์ทิพย์ สุวรรณอ่อน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาท่าศาลา เขตนครศรีธรรมราช 1 ภาค 17 ณ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เพื่อหารือการขับเคลื่อน โครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา ต่อยอดการพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาตามแนวทาง SDGs 1  และ SDGs 17
       และขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ให้การสนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้ยืมร่มสนามสีชมพู จำนวน 10 คัน เต็นท์สีชมพู จำนวน 7 หลัง และของที่ระลึกผ้ากันเปื้อนให้ร้านค้า ที่ร่วมกิจกรรมจัดบูธ ในงานThasala Colourkul ถนนคนเดิน THASALA WALKING STREET   23 ธันวาคม 2566 ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับเสียงตอบเป็นอย่างดีในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างบูรณาร่วมกันทำงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา

จำนวนคนดู: 7