ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา จัดประชุมบรีฟงานการจัดถนนคนเดินท่าหลา Thasala Walking Street

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ร้าน ก.ไก่ เตี๋ยวไก่ตุ๋น จัดประชุมบรีฟงานจัดประชุมบรีฟงานการจัดถนนคนเดินท่าหลา Thasala Walking Street เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานในวันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
         นำโดย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา เพื่อร่วมกัน โครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ Creative Thasala District ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Social engagement) ประจำปี 2567
         การจัดตลาดสร้างสรรค์ เน้นเฟ้นหา สร้างช่องทางการขาย และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และของดีท่าศาลา (Thasala’s BEST) ร่วมกันขับเคลื่อนอำเภอท่าศาลา ให้ต้องแวะมา ไม่ใช่ทางผ่าน  และร่วมกันสนับสนุนภารกิจวิชาการรับใช้สังคมให้เกิดประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 1 และ SDGs 17

จำนวนคนดู: 8