ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา จัดประชุมสรุปงาน Thasala Walking Street ถนนคนเดินท่าหลา

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 – 19.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา จัดประชุมสรุปงาน Thasala Walking Street ถนนคนเดินท่าหลา จัดประชุมสรุปงาน Thasala Walking Street ถนนคนเดินท่าหลา ณ ร้านโรงชาบ้านโดน
          นำโดย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา   โดยมีวาระ ดังนี้
      1.ร่วมตัดสินผลการประกวดโพสต์ภาพถ่ายคลิปในงานฯ ประกาศผลทางเพจ Thasala 80160
      2.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เสียงตอบรับ Feedback ของผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมงานฯ และแนวทางการดำเนินงานและแผนงานของถนนคนเดินท่าหลา ครั้งต่อไป
     3.เลี้ยงขอบคุณทีมงาน ที่ร่วมกับขับเคลื่อนงานถนนคนเดินท่าหลา
         ภายใต้โครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการท่องเที่ยว เรียนรู้ และสร้างสรรค์  Creative Thasala District ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 1 (1.4.1)  และ SDGs 17

จำนวนคนดู: 11