ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ดำเนินการเติมน้ำมันรถ Mobile Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่การสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้า ในงานถนนคนเดิน Thasala Walking Street

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 15.45 น. ประสานงานกับนายมนตรี ทองขาวบัว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา (PEA ท่าศาลา) เรื่อง การเติมน้ำมันรถ Mobile Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่การสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้า ในงานถนนคนเดิน Thasala Walking Street เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ หน้า Street Art ภาพใหญ่ ศาลาประชาคม อ.ท่าศาลา ที่ผ่านมา   โดยจ่ายไฟช่วงเวลาประมาณ   16.00 – 22.40 น.
       โดยทางชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ได้ดำเนินเติมน้ำมันคืน จำนวน 50 ลิตร เป็นเงิน 1,518 บาท ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าศาลา ให้การสนับสนุนรถ Mobile Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่การสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้า และการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมในงานถนนคนเดิน Thasala Walking Street ด้วย
         ภายใต้โครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการท่องเที่ยว เรียนรู้ และสร้างสรรค์  Creative Thasala District ประจำปี 2567 เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 1 (1.4.1)  และ SDGs 17

จำนวนคนดู: 12