ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดฐานการเรียนรู้การแปรรูปผักกิมจิ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ วิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Field Day พื้นที่ 4 อำเภอในลุ่มน้ำปากพนัง (อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) โดยได้จัดฐานเรียนรู้การแปรรูปผักกิมจิ ภายใต้ความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์และสำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดและขยายผลเทคโนโลยีผลงานวิจัยของโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด” (สนับสนุนโดยสำนักงาน กปร.และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศรีธรรม ราชแก้ว เป็นประธานเปิดงาน Field Day ดังกล่าว

          ในงาน Field Day มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้การแปรรูปกิมจิ เป็นจำนวนกว่าร้อยคน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ และคณะนักศึกษา ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสาธิตการทำกิมจิผัก กรรมวิธีในการทำซอสหมักกิมจิ รวมทั้งมีกิมจิผักให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักและทดลองชิมรสชาติด้วย

จำนวนคนดู: 20