ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) ฟรี

          เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แม่ข่าย ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ ผู้ประกอบการ ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) อบรมฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

  • อบรม on-site ณ ห้องประชุมเขาหลวงชั้น 2  อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ าเ8 รรมลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร. 075-673595 / 089-9935977
  • สมัครได้ที่ https://forms.gle/XNk9oMbeBc1Ar14J9
จำนวนคนดู: 51