ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพันธมิตรสีเขียว Just Say No (To Plastic Bags) ประจำปี 2567

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมลงขับเคลื่อนนำความเป็นเลิศสู่สากล เพื่อจัดอันดับ THE Impact Ranking ภายใต้ โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม   กิจกรรมพันธมิตรสีเขียว Just say no to plastic bags ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ จัดการขยะตามหลัก 8R และกิจกรรม DIY พันธมิตรสีเขียว ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.00 น. และกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับจากเศษแก้วที่ชายหาด และการเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/DyE75NUKNXruMDMu7

จำนวนคนดู: 6