ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเพ้นท์แล้วโพส Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเพ้นท์แล้วโพส Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเพ้นท์แล้วโพส Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมลงขับเคลื่อนนำความเป็นเลิศสู่สากล เพื่อจัดอันดับ THE Impact Ranking ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่  14 (Life Below Water) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ภายใต้การบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคลากร   ร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมเพ้นท์แล้วโพส Just Say No (To Plastic Bags) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่  19 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

          เพียงแค่คุณเพ้นท์แล้วโพสหัวข้อ Concept คำบรรยายภาพสั้นๆ และรูปกระเป๋าลงบน Facebook ติด #justsaynoplasticswu #ชมรมพิทักษ์ทะเล #SDG  #WUตั้งโพสดังกล่าวเป็นสาธารณะ กิจกรรมมีรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการกดไลน์กดแชร์และมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดมากที่สุดมากกว่า 10 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน Concept รักษ์ทะเล ลดขยะ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  1. 1. ความคิดสร้างสรรค์          10 คะแนน
  2. 2. ความสอดคล้องของภาพตามหัวข้อ 10 คะแนน
  3. 3. ความสวยงามและความประณีตของผลงาน 10 คะแนน
  4. 4. การตั้งชื่อผลงานสื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจนตามหัวข้อ 20 คะแนน7
จำนวนคนดู: 13