ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก Preliminary research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

          ศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้การดำเนินงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอน (โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก Preliminary research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำนวนคนดู: 5