ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ประจําปี 2567 จัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรที่  1 
 Principles of Geriatric Drug Therapy (การใช้ยาในผู้สูงอายุ)
CPE = 3 หน่วยกิต   จัดสัมมนาออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 
ปิดรับสมัคร วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

หลักสูตรที่  2 
Pharmacogenomics and Personalized Medicines in Cancer Patients: Focusing on Patient Assessment and ADR Management (เภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์เฉพาะบุคคลในผู้ป่วยโรคมะเร็ง มุ่งเน้นการประเมินผู้ป่วย และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์) 
CPE = 3 หน่วยกิต   จัดสัมมนาออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
ปิดรับสมัคร วันที่ 2 มิถุนายน 2567

หลักสูตรที่  3 
How to Use Compounded and Commercial Parenteral Nutrition for Hospitalized Patients  (หลักการเลือกใช้ compounded และ commercial parenteral nutrition สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)
จัดสัมมนาออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567
ปิดรับสมัคร วันที่  20 กรกฎาคม 2567

จำนวนคนดู: 39