ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรนิติศาสตร์จัดบริการวิชาการ กิจกรรมคลินิกฎหมายเคลื่อนที่ พร้อมร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง "รักจัง นาบอน" ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 สำนักวิชานิติศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยคณาจารย์ในสำนักวิชานิติศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน จัดกิจกรรมบริการวิชาการออกบูธคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สู่ชุมชน บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเเก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้การจัดงานเทศกาลปิดกรีดและงานกาชาดอำเภอนาบอน 16-23  มีนาคม 2567 พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมกับชุนชนในกิจกรรม เดิน-วิ่ง “รักจัง นาบอน” ครั้งที่ 3  ณ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนคนดู: 14