ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 ภาคปฏิบัติ

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 – 13 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์: 075 – 673532 ในวันและเวลาราชการหรือ E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com

จำนวนคนดู: 130