ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีสร้างความสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และเพื่อเป็นการส่งเสริม ประเพณีอันดีงานให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ นักเรียนและผู้ปกครองชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ และบุคคลทั่วไป เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาสนสถานชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งวันกว่า 150 คน 

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน อาทิ การสอนงานศิลปะ การประดิษฐ์ การถักโครเชต์ งานปักผ้า ทำที่คาดผมและกิ๊บหนีบผม รวมถึงงานเลี้ยงปีใหม่ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและการจับของขวัญและมอบของที่ระลึกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 

          กิจกรรมในช่วงกลางคืน มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งได้คัดเลือกบดสวดที่เป็นมงคลจำนวน 17 บท และได้นิมนต์พระคุณเจ้า จากวัดต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น วัดสระเรียง วัดวังตะวันตก วัดพระนคร วันเสาธง เป็นต้น อีกทั้งยังมีพระภิษุสงฆ์จากประเทศอินเดีย และสามเณรจากประเทศเนปาล รวมทั้งแม่ชี เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว ในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้มีความเจริญมั่นคง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งปวง และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตใจเบิกบาน อารมณ์แจ่มใส มีความพึงพอใจในชีวิต ยอมรับความจริงของชีวิต ตลอดถึงการทำให้เกิดสมาธิจิตได้ 

จำนวนคนดู: 54