ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการการออกแบบเครื่องกลึงไม้สำหรับผลิตกรงนกและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ (Social engagement) ได้ส่งมอบเครื่องกลึงไม้ต้นแบบสำหรับผลิตกรงนกและผลิตภัณฑ์ไม้

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผช.ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิชาการ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกลึงไม้ต้นแบบสำหรับผลิตกรงนกและผลิตภัณฑ์ไม้ แก่ตัวแทนกลุ่มทำกรงนกบ้านในดาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          ตามที่ได้มีการจัดทำ “โครงการการออกแบบเครื่องกลึงไม้สำหรับผลิตกรงนกและผลิตภัณฑ์ได้ภายใต้โครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ (Social engagement) ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อยกระดับอาชีพต้นแบบเชิงอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนำความรู้ทางวิชาการวิศวกรรม และปราชญ์ชาวบ้านผสมผสาน สามารถเพิ่มรายได้ของชุมชน  ทั้งนี้ ได้ส่งมอบเครื่องกลึงไม้ต้นแบบ ฯ และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง มีสมรรถนะที่ดีสามารถช่วยประหยัดเวลาการทำงานของกลุ่มได้จริง และสามารถเป็นเครื่องต้นแบบที่นำไปพัฒนาต่อยอดขยายผลแก่กลุ่มชุมชนอื่นได้

จำนวนคนดู: 62