ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อเรา

แผนที่ ศูนย์บริการวิชาการ

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528
โทรสาร 075-673525

E-mail : cas@wu.ac.th

Website : https://cas.wu.ac.th

Facebook : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
จำนวนคนดู: 359