ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

April 2021

Walailak University organizes the event of “Healthy Development for Increasing the Potential of Production and Community Economy” in Klong Noy subdistrict, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat.

Walailak University organizes the event of “Healthy Development for Increasing the Potential of Production and Community Economy” in Klong Noy subdistrict, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat.

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us The Enhancement of Product on the Identity of Community under the “University to Tambon Project (U2T)”: …

Walailak University organizes the event of “Healthy Development for Increasing the Potential of Production and Community Economy” in Klong Noy subdistrict, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat. Read More »

Walailak University organizes the event of “Healthy Development for Increasing the Potential of Production and Community Economy” in Klong Noy subdistrict, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat.

Walailak University organizes the event of “Healthy Development for Increasing the Potential of Production and Community Economy” in Wang Ang subdistrict, Cha Uat district, Nakhon Si Thammarat.

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us The Enhancement of Product on the Identity of Community under the “University to Tambon Project (U2T)”: …

Walailak University organizes the event of “Healthy Development for Increasing the Potential of Production and Community Economy” in Wang Ang subdistrict, Cha Uat district, Nakhon Si Thammarat. Read More »

ลงพื้นที่โครงการ U2T มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Nasaton, Nakhon Si Thammarat

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an …

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Nasaton, Nakhon Si Thammarat Read More »

Walailak University with Chumchonmai School Extending the Philosophy of Sufficiency Economy Integrated Curriculum into Three Surrounding Community Schools

Walailak University with Chumchonmai School Extending the Philosophy of Sufficiency Economy Integrated Curriculum into Three Surrounding Community Schools

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us Walailak University with Chumchonmai School Extending the Philosophy of Sufficiency Economy Integrated Curriculum into Three Surrounding …

Walailak University with Chumchonmai School Extending the Philosophy of Sufficiency Economy Integrated Curriculum into Three Surrounding Community Schools Read More »

ลงพื้นที่โครงการ U2T มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Ko Phet, Nakhon Si Thammara

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an …

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Ko Phet, Nakhon Si Thammara Read More »

รูปภาพประกอบหัวข้อข่าMOU

Walailak University along with NESDB 4, Signing MOU to Strengthen the Academic Potential of Students

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us Walailak University along with NESDB 4, Signing MOU to Strengthen the Academic Potential of Students Today …

Walailak University along with NESDB 4, Signing MOU to Strengthen the Academic Potential of Students Read More »

รูปภาพประกอบหัวข้อความ

Socially Engaged and Academic Service on project “A geriatric rehabilitation” snatch the prize Good Practices from The Stage of Academic Quality for the Institution of Education 11th, NSTRU

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us Socially Engaged and Academic Service on project “A geriatric rehabilitation” snatch the prize Good Practices from …

Socially Engaged and Academic Service on project “A geriatric rehabilitation” snatch the prize Good Practices from The Stage of Academic Quality for the Institution of Education 11th, NSTRU Read More »

Walailak University delighted to receive a visit by the Sub-committee to Study and Monitor Herbal Law Enforcement

Walailak University delighted to receive a visit by the Sub-committee to Study and Monitor Herbal Law Enforcement

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด งานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “สำรวจขั้วโลก (ป่วน)” โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์ ใน รูปแบบออนไลน์           ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา …

Walailak University delighted to receive a visit by the Sub-committee to Study and Monitor Herbal Law Enforcement Read More »

ลงพื้นที่โครงการ U2T มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Tha Paya, Nakhon Si Thammarat

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an …

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Tha Paya, Nakhon Si Thammarat Read More »

ลงพื้นที่โครงการ U2T มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Pa Rakam, Nakhon Si Thammarat

English ไทย Home About us introduction-cas organizational structure Persornal Community Role-models Award Contact us The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an …

The Enhancement of Health Promotion for Enhancing the Level of Economy and District Society with an Integration under the “University to Tambon” Project (U2T), Walailak University: Pa Rakam, Nakhon Si Thammarat Read More »