ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีนี้จัดเต็มด้านวิชาการกับวิทยากรระดับประเทศและรับ CPE 6.75 รวมทั้งกิจกรรมพิเศษมากมาย ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists ประจําปี 2566​
ปีนี้จัดเต็มด้านวิชาการกับวิทยากรระดับประเทศและรับ CPE 6.75 รวมทั้งกิจกรรมพิเศษมากมาย ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists ประจําปี 2566​
จำนวนคนดู: 27