คุณครูทั่วภาคใต้เข้าร่วมพิธีรับมอบบอร์ดฝังตัวอัจฉริยะ KidBright และอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู)

จำนวนคนดู: 10

คุณครูทั่วภาคใต้เข้าร่วมพิธีรับมอบบอร์ดฝังตัวอัจฉริยะ KidBright และอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) Read More »