ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สิงหาคม 2023

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทย […]

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ Read More »

คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 2 ปีซ้อน จาก สป.อว.

คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 2 ปีซ้อน จาก สป.อว.

คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิช

คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 2 ปีซ้อน จาก สป.อว. Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบต่อชุมชนสังคมเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน THE Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมก

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบต่อชุมชนสังคมเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน THE Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

รพ.สต. บ้านทุ่งชน และ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ “น้ำมันนวดไพล” ในงาน พอ.สว.

รพ.สต. บ้านทุ่งชน และ ม.วลัยลั

รพ.สต. บ้านทุ่งชน และ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ “น้ำมันนวดไพล” ในงาน พอ.สว. Read More »

ม.วลัยลักษณ์ โดย โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อ.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีหุ้นส่วนและแกนนำชุมชนหมู่ที่ 4 ต.พนังฝั่งตะวันตก จัดประชุมทำความเข้าใจโครงการให้กับผู้ร่วมเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน

ม.วลัยลักษณ์ โดย โครงการการพัฒ

ม.วลัยลักษณ์ โดย โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อ.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีหุ้นส่วนและแกนนำชุมชนหมู่ที่ 4 ต.พนังฝั่งตะวันตก จัดประชุมทำความเข้าใจโครงการให้กับผู้ร่วมเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน Read More »

เด็กรักษ์ป่า สืบทอดวิถีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เด็กรักษ์ป่า สืบทอดวิถีภูมิปัญ

เด็กรักษ์ป่า สืบทอดวิถีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

กาละแมข้าวพื้นเมืองน้ำตาลจาก ต่อยอดคุณค่าข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนไร่จากและนาข้าวตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กาละแมข้าวพื้นเมืองน้ำตาลจาก ต

กาละแมข้าวพื้นเมืองน้ำตาลจาก ต่อยอดคุณค่าข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนไร่จากและนาข้าวตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยล

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา Read More »

วช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จของงานวิจัย “ธนาคารปูม้า” อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จข

วช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จของงานวิจัย “ธนาคารปูม้า” อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 จังหวัด

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 จังหวัด Read More »