ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มกราคม 2023

ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่เพื่อ ต่อยอดโครงการ U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ

ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียม […]

ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่เพื่อ ต่อยอดโครงการ U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการต่อในปี 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการต่อในปี 2566 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของชุมชนด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์บริการวิชาการลงพื้นที่สำร

ศูนย์บริการวิชาการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของชุมชนด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น Read More »