ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรกฎาคม 2023

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมป […]

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชน “สวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง” อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้ทรงค

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชน “สวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง” อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม Best Practiceวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพัทลุง ด้านการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม Best Practiceวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพัทลุง ด้านการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Read More »

ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์กิมจิและซอสหมักกิมจิพร้อมใช้ จากวัตถุดิบและพืชผักในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง

ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชา

ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์กิมจิและซอสหมักกิมจิพร้อมใช้ จากวัตถุดิบและพืชผักในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ชุมชนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 21 ประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงคว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ชุมชนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 21 ประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต Read More »

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการ พบในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งอุดมด้วยปริมาณแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ด้วยระบบการผลิตในฤดูกาลและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษ

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการ พบในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งอุดมด้วยปริมาณแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ด้วยระบบการผลิตในฤดูกาลและภูมิปัญญาท้องถิ่น Read More »

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ บูรณาการเรียนการสอน เสริมกลยุทธ์การตลาด ช่วยวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน แล

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ บูรณาการเรียนการสอน เสริมกลยุทธ์การตลาด ช่วยวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน Read More »

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชานิติศาสตร์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และศูนย์บริการวิชาการร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ณ ตลาดนอกท่า อ.พรหมคีรี

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชานิติ

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชานิติศาสตร์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และศูนย์บริการวิชาการร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ณ ตลาดนอกท่า อ.พรหมคีรี Read More »

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยล

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา Read More »