ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Month: มีนาคม 2020

ม.วลัยลักษณ์ จัด เตรียมข้อมูลสำหรับขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามังคุดเขาคีรีวง

ม.วลัยลักษณ์ จัด เตรียมข้อมูลสำหรับขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่ง …

ม.วลัยลักษณ์ จัด เตรียมข้อมูลสำหรับขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามังคุดเขาคีรีวง Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้า ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยชุมชน “พัฒนาต้นแบบการผลิตอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้า ยกระดับฟาร์มสุกรราย …

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้า ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยชุมชน “พัฒนาต้นแบบการผลิตอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ ดำเนินการบริการให้ปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ …

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ ดำเนินการบริการให้ปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน Read More »

มวล. ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์บนอาคารเรียนอนุบาล ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี

มวล. ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์บนอาคารเรียนอนุบาล ศูนย์การเรี …

มวล. ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์บนอาคารเรียนอนุบาล ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ยกพลถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านวังอ่าง

ม.วลัยลักษณ์ ยกพลถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบช …

ม.วลัยลักษณ์ ยกพลถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านวังอ่าง Read More »