ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พฤษภาคม 2023

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน ยกพล Upskill/Reskill ที่วลัยลักษณ์

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภ […]

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน ยกพล Upskill/Reskill ที่วลัยลักษณ์ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล จัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล จัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดพัทลุง Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม แนวโน้ม และโอกาส”ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม แนวโน้ม และโอกาส”ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ แกนนำชุมชน และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมยกระดับสมุนไพรหลักในสูตรตำรับ “น้ำมันนวดไพล”

ม.วลัยลักษณ์ แกนนำชุมชน และ รพ

ม.วลัยลักษณ์ แกนนำชุมชน และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมยกระดับสมุนไพรหลักในสูตรตำรับ “น้ำมันนวดไพล” Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3 (Early Childhood Education Equity Project: ECEEP)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินโคร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3 (Early Childhood Education Equity Project: ECEEP) Read More »

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทีมงาน ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท เพื่อชุมชน สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากรด้วยคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของกระวานบ้านเขาวัง

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช อาจ

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทีมงาน ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท เพื่อชุมชน สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากรด้วยคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของกระวานบ้านเขาวัง Read More »

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาว

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงคว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

หัวข้อข่าว: คณะทำงานโครงการธนาคารปูม้ามวล.วช. ขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารปูม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะทำงานโครงการธนาคารปูม้ามวล.

หัวข้อข่าว: คณะทำงานโครงการธนาคารปูม้ามวล.วช. ขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารปูม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »