ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พฤษภาคม 2023

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทำพัดใบกะพ้อ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมอนุร …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทำพัดใบกะพ้อ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. Read More »

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SDG ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนว …

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SDG ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »