ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กุมภาพันธ์ 2023

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมการประชุมชี้แจงผลการประเมินความก้าวหน้ารายกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน จาก MRAG

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ […]

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมการประชุมชี้แจงผลการประเมินความก้าวหน้ารายกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน จาก MRAG Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในนามของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในนามของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการประชุมทิศทางการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม ตอบโจทย์ SDGs และ Impact Ranking

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการป

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการประชุมทิศทางการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม ตอบโจทย์ SDGs และ Impact Ranking Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดกระบี่ ในโครงการ U2T for BCG

ศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดกระบี่ ในโครงการ U2T for BCG Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนคนเก่งภาคใต้ โครงการ YSC 2023 ที่ได้รับรางวัลในการประกาศผลรอบนำเสนอผลงานภูมิภาค ภาคใต้

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความย

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนคนเก่งภาคใต้ โครงการ YSC 2023 ที่ได้รับรางวัลในการประกาศผลรอบนำเสนอผลงานภูมิภาค ภาคใต้ Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ ตามโครงการ U2T for BCG เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ

ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมซักซ้

ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ ตามโครงการ U2T for BCG เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม Train of Trainer สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการเเปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม Train of Trainer สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการเเปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน Read More »