ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มิถุนายน 2023

ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12

ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12

ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิท […]

ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมพัฒนา “น้ำมันนวดไพล” สูตรใหม่

ม.วลัยลักษณ์ และ รพ.สต. บ้านทุ

ม.วลัยลักษณ์ และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมพัฒนา “น้ำมันนวดไพล” สูตรใหม่ Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้ประกอบการพัฒนาพิมพ์ปูจ๊อรูปลักษณ์ใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้ประกอบการพัฒนาพิมพ์ปูจ๊อรูปลักษณ์ใหม่ Read More »

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่ชุมชน “การทำผักกิมจิด้วยพืชอาหารผลผลิตทางเกษตรในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง” เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงาน

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่ชุมชน “การทำผักกิมจิด้วยพืชอาหารผลผลิตทางเกษตรในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง” เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดตรังเพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดตรังเพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทรปัญโญ เป็นพี่เลี้ยงจัดวางระบการบริหารวัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทรปัญโญ เป็นพี่เลี้ยงจัดวางระบการบริหารวัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ขอเชิญชาวประมงและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

ขอเชิญชาวประมงและผู้สนใจทั่วไป

ขอเชิญชาวประมงและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566 Read More »