ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตุลาคม 2020

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ: วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม […]

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ: วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021) Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมฯ “พัฒนาทักษะผู้จ้างงาน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน”

ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมติ

ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมฯ “พัฒนาทักษะผู้จ้างงาน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน” Read More »

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation”

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมป

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation” Read More »