ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมษายน 2023

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ช่องทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้บน (เครือข่ายย่อย C2 และ C8 ) ครั้งที่ 1/2566

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย […]

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ช่องทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้บน (เครือข่ายย่อย C2 และ C8 ) ครั้งที่ 1/2566 Read More »

วิชาการรับใช้สังคม มวล. บูรณาการความร่วมมือกับ รพ.สต.ควนไม้บ้อง แกนนำ อสม. และผู้นำชุมชนวังอ่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ

วิชาการรับใช้สังคม มวล. บูรณาก

วิชาการรับใช้สังคม มวล. บูรณาการความร่วมมือกับ รพ.สต.ควนไม้บ้อง แกนนำ อสม. และผู้นำชุมชนวังอ่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อยอด “น้ำมันนวดไพล” เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.บ้าน

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อยอด “น้ำมันนวดไพล” เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร Read More »

U2T for BCG มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

U2T for BCG มหาวิทยาลัยวลัยลัก

U2T for BCG มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย – บริการวิชาการพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย – บริการวิชาการพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2, SDG 12และ SDG8

ม.วลัยลักษณ์ ดำเนินงานวิจัยเชิ

ม.วลัยลักษณ์ ดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2, SDG 12และ SDG8 Read More »