ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีนาคม 2024

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดอบรมอย่างเป็นทางการ“โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31” The 31st Marine Ecology Course

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมภาค […]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดอบรมอย่างเป็นทางการ“โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31” The 31st Marine Ecology Course Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหมูส้มและหมูแดดเดียวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหมูส้มและหมูแดดเดียวให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวางแผนกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวางแผนกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่นักศึกษา และบุคลากรเพศหญิง ภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมส

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่นักศึกษา และบุคลากรเพศหญิง ภายในมหาวิทยาลัย Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินภาวะสุขภาพเชิงลึกและเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้ลี้ภัย/ผู้อพยพหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจประเมินภาวะสุขภาพเชิงลึกและเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้ลี้ภัย/ผู้อพยพหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงาน “Open House” เปิดบ้านพอเพียง ช.ม. ครั้ง ที่ 2 โรงเรียนชุมชนใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงาน “Open House” เปิดบ้านพอเพียง ช.ม. ครั้ง ที่ 2 โรงเรียนชุมชนใหม่ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก Preliminary research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก Preliminary research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น Read More »