ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตุลาคม 2023

สป.อว. ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย

สป.อว. ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ส […]

สป.อว. ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับคะแนนเต็ม 50 คะแนน จากการประเมินหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการ

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับคะแนนเต็ม 50 คะแนน จากการประเมินหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโรงเรียนชุมชนใหม่ ผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโรงเรียนชุมชนใหม่ ผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 (The 30th Marine Ecology Course)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 (The 30th Marine Ecology Course) Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองคอนสร้างเม็ดเงินสะพัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองคอนสร้างเม็ดเงินสะพัด Read More »