ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สิงหาคม 2019

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6 ข้าราชการทั่วประเทศเข้าร่วม

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ผู้นำยุค […]

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6 ข้าราชการทั่วประเทศเข้าร่วม Read More »

ม.วลัยลักษณ์จับมือเบทาโกรและเครือข่าย HAB Social Lab ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

ม.วลัยลักษณ์จับมือเบทาโกรและเค

ม.วลัยลักษณ์จับมือเบทาโกรและเครือข่าย HAB Social Lab ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน Read More »