ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เดือน: กุมภาพันธ์ 2019

โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมห …

โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 338

8 ผลงานโครงงาน (YSC 2019) เป็นตัวแทนภาคใต้ ผ่านเข้ารอบช …

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 338 Read More »