ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมษายน 2024

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ […]

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม Read More »

มวล. จับมือ เครือข่ายผู้นำชุมชน และ รพ.สต.ควนไม้บ้อง ต่อยอดส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรวังอ่าง

มวล. จับมือ เครือข่ายผู้นำชุมช

มวล. จับมือ เครือข่ายผู้นำชุมชน และ รพ.สต.ควนไม้บ้อง ต่อยอดส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรวังอ่าง Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ ติดตามผลการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.ชุมช

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ ติดตามผลการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Read More »

วลัยลักษณ์พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ผนึกการศึกษาดีและสุขภาพดี สู่ ศพด. ในสังกัด อบต.ไทยบุรี

วลัยลักษณ์พันธกิจสัมพันธ์กับชุ

วลัยลักษณ์พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ผนึกการศึกษาดีและสุขภาพดี สู่ ศพด. ในสังกัด อบต.ไทยบุรี Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ แกนนำสุขภาพบ้านท่าสูงบน จัดกิจกรรมคัดกรองสภาพปัญหาและประเมินติดตามสุขภาพสมาชิกชุมชน

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ แกนนำสุขภ

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ แกนนำสุขภาพบ้านท่าสูงบน จัดกิจกรรมคัดกรองสภาพปัญหาและประเมินติดตามสุขภาพสมาชิกชุมชน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 ภาคปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 ภาคปฏิบัติ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ลงพื้นที่เก็บภาพมุมสูงบริเวณรายรอบฝายมีชีวิต พื้นที่ตำบลนาไม้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ลงพื้นที่เก็บภาพมุมสูงบริเวณรายรอบฝายมีชีวิต พื้นที่ตำบลนาไม้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

โครงการการต่อยอดกิจกรรมธนาคารปูม้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและยกระดับรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการการต่อยอดกิจกรรมธนาคารป

โครงการการต่อยอดกิจกรรมธนาคารปูม้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและยกระดับรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Read More »