ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มิถุนายน 2020

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการประชาสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเป้าหมาย “เพิ่มรายได้ สร้างงาน พัฒนาคน”

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการประชาส […]

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการประชาสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเป้าหมาย “เพิ่มรายได้ สร้างงาน พัฒนาคน” Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันรอยยิ้มให้พี่น้องชาวชุมชนสาธิตฯ ในช่วงวิกฤติ Covid-19

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันรอยยิ้มให้พี่น้องชาวชุมชนสาธิตฯ ในช่วงวิกฤติ Covid-19 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ติดอาวุธทักษะอาชีพนักเรียน มากกว่า 10 อาชีพ” ด้วยกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชั้น 1 อาชีพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ติดอาวุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ติดอาวุธทักษะอาชีพนักเรียน มากกว่า 10 อาชีพ” ด้วยกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชั้น 1 อาชีพ Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ เร่งเคลื่อนออกเยี่ยมบ้านและให้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ เร่งเคลื่อนออกเยี่ยมบ้านและให้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างเกราะป้องกัน เบาหวาน ความดันฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างเกราะป้องกัน เบาหวาน ความดันฯ Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรม“หมอยาเคลื่อนที่เชิงรุก ยกทีมเสริมสุขภาพที่ดี เน้นใช้ยาถูกวิธีปลอดภัยในชุมชน”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศู

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรม“หมอยาเคลื่อนที่เชิงรุก ยกทีมเสริมสุขภาพที่ดี เน้นใช้ยาถูกวิธีปลอดภัยในชุมชน” Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา “เพิ่มรายได้ สร้างงาน พัฒนาคน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลั

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา “เพิ่มรายได้ สร้างงาน พัฒนาคน Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร จากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร จากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น Read More »