ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มิถุนายน 2023

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่ …

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงาน …

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง Read More »

มวล. จับมือ ชุมชนต้นแบบ ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์สู่เครือข่ายเกษตรกรชะอวด

มวล. จับมือ ชุมชนต้นแบบ ขยายผล …

มวล. จับมือ ชุมชนต้นแบบ ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์สู่เครือข่ายเกษตรกรชะอวด Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement)

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบล …

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) Read More »

ม.วลัยลักษณ์ขยับ 200 อันดับ ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่ 401-600 ของโลก อันดับที่ 10 ร่วมของไทย THE Impact Rankings 2023

ม.วลัยลักษณ์ขยับ 200 อันดับ ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่ 401-600 ของโลก อันดับที่ 10 ร่วมของไทย THE Impact Rankings 2023

ม.วลัยลักษณ์ขยับ 200 อันดับ ทะ …

ม.วลัยลักษณ์ขยับ 200 อันดับ ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่ 401-600 ของโลก อันดับที่ 10 ร่วมของไทย THE Impact Rankings 2023 Read More »