ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สิงหาคม 2023

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุ […]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาลงพื้นที่จัดทำสื่อดิจิทัล ขับเคลื่อนโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาลงพื้นที่จัดทำสื่อดิจิทัล ขับเคลื่อนโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) Read More »

หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลั

หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน Read More »

ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่าง “ธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืน บ้านหาดสมบูรณ์” 1 ใน 5 พื้นที่เป้าหมายจากทั่วประเทศ

ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จังห

ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ตัวอย่าง “ธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืน บ้านหาดสมบูรณ์” 1 ใน 5 พื้นที่เป้าหมายจากทั่วประเทศ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การรักษาสุกรป่วยเบื้องต้น”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การรักษาสุกรป่วยเบื้องต้น”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “โรคปากและเท้าเปื่อย การป้องกันในสุกร”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “โรคปากและเท้าเปื่อย การป้องกันในสุกร”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »