ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สิงหาคม 2023

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถอดบทเรียนกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนวิจัยสู่ความสำเร็จ ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย […]

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถอดบทเรียนกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนวิจัยสู่ความสำเร็จ ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำ เสนอผลการดำ เนินงานของนักศึกษาต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำ เสนอผลการดำ เนินงานของนักศึกษาต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมศักยภาพนักศึกษา หนุนวิสาหกิจชุมชน SMEs อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมศัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมศักยภาพนักศึกษา หนุนวิสาหกิจชุมชน SMEs อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขับเคลื่อน “การพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในบทบาท อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขับเคลื่อน “การพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในบทบาท อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ อบต.ไทยบุรี ร่วมหารือ ท้องถิ่นจ.นครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานตามแนวทางหลักสูตร High Scope

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ อบต.ไทยบุร

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ อบต.ไทยบุรี ร่วมหารือ ท้องถิ่นจ.นครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานตามแนวทางหลักสูตร High Scope Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ จัดโปรแกรมดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุม

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ จัดโปรแกรมดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Read More »

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวนครศรีฯจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลความรู้ผลงานวิจัยสู่ชุมชน และเชิญชวนเกษตรกรทำนาข้าวต.คลองน้อยร่วมกิจกรรมจัดการเมล็ดพันธุ์ในแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาแพทย

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวนครศรีฯจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลความรู้ผลงานวิจัยสู่ชุมชน และเชิญชวนเกษตรกรทำนาข้าวต.คลองน้อยร่วมกิจกรรมจัดการเมล็ดพันธุ์ในแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน Read More »

ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร และจัดทำเมนูอาหารที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง

ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัย

ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร และจัดทำเมนูอาหารที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่จับมือผู้ประกอบการร้านอาหารย่านมหาวิทยาลัย สร้างต้นแบบเตรียมความพร้อม การสื่อสาร เมนูอาหาร/สินค้าใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่จับมือผู

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่จับมือผู้ประกอบการร้านอาหารย่านมหาวิทยาลัย สร้างต้นแบบเตรียมความพร้อม การสื่อสาร เมนูอาหาร/สินค้าใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรอง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน Read More »