ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กันยายน 2020

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลักดัน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำมันนวดและลูกประคบสมุนไพร ชูอัตลักษณ์ภูมิปัญญา สู่ตำรับยาสมุนไพรท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลักดัน …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลักดัน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำมันนวดและลูกประคบสมุนไพร ชูอัตลักษณ์ภูมิปัญญา สู่ตำรับยาสมุนไพรท้องถิ่น Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ นายอำเภอท่าศาลาและคณะลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ นายอำเภอท่าศาลาและคณะลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พัฒนาชุดความรู้สื่อนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย “น้องแตงไทย รักษ์ธรรมชาติ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศพด.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พัฒนาชุดความรู้สื่อนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย “น้องแตงไทย รักษ์ธรรมชาติ” Read More »