ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธันวาคม 2020

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนในอนาคต ด้วยหลักสูตร High-scope

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลั …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนในอนาคต ด้วยหลักสูตร High-scope Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการแก่สำนักวิชาศิลปศาสตร์, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม …

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการแก่สำนักวิชาศิลปศาสตร์, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Read More »

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ เ …

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021) Read More »